نمونه پایان نامه - دانلود متن کامل با فرمت ورد

4f/f (598)

4f/f (598)

عنوان آزمایش : بررسی هومئوستازیس

وسایل مورد نیاز : بشر ، سرم فیزیولوژی ، قلب قورباغه ، آب گرم و سرد ، دماسنج

مقدمه :

مایع داخلی سلولی اختلافات قابل توجهی با مایع خارج سلولی دارد . به ویژه به جای یون های سدیم و کلر موجود در مایع خارج سلولی محتوی مقادیر زیاد یون های پتاسیم ، منیزیم و فسفات است . مکانیسم های اختصاصی برای انتقال یون ها بین دو سوی غشاء سلول ها این اختلافات را حفظ می کنند . اصلاح مومئوستاز به معنای حفظ و نگهداری شرایط استاتیک یا ثابت در محیط داخلی بدن به کار می رود . اساساً تمام اندام ها و بافت ها بدن اعمالی انجام می دهند که به حفظ این ثابت کمک می کند به عنوان مثال ریه ها به مایع خارج سلولی اکسیژن می رسانند مجدداً تأمین کننده کلیه غلت های یونی را حد ثابتی حفظ کنند و دستگاه گوارش مواد غذایی را تأمین می کند .

1ـ اثر دما روی هومئوستاز

شرح : در این سه آزمایش ما از قلب قورباغه استفاده می کنیم یعنی اثر این سه شرایط که هر کدام انواعی دارد را بررسی می کنیم . سه تا بشر بری داریم . یکی از بشرها را توی حمام آب سرد می گذاریم تا دمای آن به C100 برسد یکی از بشرها را به انواع شاهد نگه می داریم و به آن کاری نخواهیم داشت ودیگری را در حمام آب گرم می گذاریم تا دمای آن حداکثر C250 بالا بیاید سپس قلب را در هر یک از این سه بشر انداخته و تعداد ضربانات را در دقیقه برای هر سه بشر اندازه می گیریم .

مشاهدات :
61 A شاهد

98 B گرم

38 C سرد

2ـ اثر PM روی مومئوستاز :

شرح : سه تا بشر برمی داریم . PM یکی از بشرها 5/7PM= و یکی 7PM= و دیگری 5/6PM= در این مرحله آزمایش یک نکته را باید رعایت کنیم و آن این است قبل از این که از 5/6PM= به 5/7PM= بیاندازیم باید قلب را ابتدا با سرم فیزیولوژی شسته و در PM شاهد قرار داده (7) سپس در 7PM= قرار می دهیم. سپس تعداد ضربانات را در یک دقیقه اندازه می گیریم .

تعداد ضربانات در یک دقیقه PH

50 D 7

60 E 5/6

47 F 5/7

3ـ اثر آدرنالین :

شرح : وقتی که قلب از ضربانات ایستاد به آن کمی آدرنالین تزریق می کنیم و مشاهدات خود را یادداشت می کنیم : انقباضات قلب بیشتر می شود .

نتیجه گیری : آدرنالین (اپی نفرین ) باعث افزایش انقباضات می شود .

همکاران : سروش آقاسی ـ بصیر محمدی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 7 آبان 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34815)

6f/2 (34815)

دهستان

كوچكترين واحد تقسيمات كشور است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا مكان مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط فرهنگي اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.

جمعيت ساكن در نقاطي روستايي:

منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايي در هر يك از مخدوده هاي دهستان، بخش ، شهرستانها، استان يا كشور جمعيت كليه آباديهايي است كه در همان محدوده قرار دارند جمعيت هر آبادي عبارت است از مجموعه تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن و دست جمعي كه اقامتگاه معمولي آنها در زمان سرشماري در آن آبادي واقع است.

شهرستان:

واحدي از تصميمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي اجتماعي اقتصادي و سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همكفي را بوجود آورده اند تشكيل شده است.

بخش:

واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه مكان روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع فرهنگي و اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود آورده .

شهر:

محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيماني با ويژگي هاي شهر مي باشد.

خانوار:

از چند نفر تشكيل مي شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي كنند با يكديگر همخرج هستند و معمولاً با هم غذا مي خورند فردي كه به تنهايي زندگي مي كند نيز خانوار تلقي مي شوند.

آبادي (نقطه روستايي):

به مجموع يك يا چند مكان و اراضي به هم پيوسته (اعم از كشاورزي و غير كشاورزي) گفته مي شود كه خارج از محدوده شهرها واقع شده و داراي محدوده ثبتي يا عرضي مستقل باشد. اگر آبادي در زمان سرشماري، محل سكونت خانوار يا خانوارهايي باشد داراي سكنه و در غير اين صورت (خالي از سكنه) تلقي شده است.

شغل اكثر روستاي مردم تل بيضاء 1- كشاورزي 2- دامپروري

بهره برداري كشاورزي:

يك يا چند فعاليت كشاورزي كه تحت اداره يك يا چند نفر قرار دارد يك واحد توليد كشاورزي است كه در بهره برداري كشاورزي

شناخت و بررسي علل پيدايش روستا : (پيشينه روستا)

طبق اطلاعات محلي مهمترين عامل در پيدايش و استقرار روستا وجود زمينهاي زراعي مرغوب چشمه و ساير منابع و عوامل طبيعي مناسب است. از لحاظ قدمت روستا به قبل از اسلام و زمان هخامنشي باز مي گردد و آثار آن بصورت تپه باقيست و روستاي تل بيضاء بر روي همين تپه ها مستقر هستند. روستاي تل بيضاء منصوب به اين است كه زمانيكه اعراب وارد به ايران شدند و به اين منطقه رسيدند روستا كه روي تپه (تل) واقع شده و از دور به صورت لكه سفيد مشاهده كردند به آن تل بيضاء گفتند و امروز هم به همين نام معروف است و كلاً به روي تپه هاي واقع در دشت كه به تل ناميده مي شوند جزء آثار تاريخي مي باشند.

موقعيت روستا:

روستاي تل بيضاء از لحاظ تقسيمات سياسي جزء دهستان تل بيضاء بخش بيضاء واقع در شهرستان سپيدان مي باشد. روستا از لحاظ موقعيت جغرافيايي در 20 دقيقه و 52 درجه طول و 00 دقيقه و 30 درجه عرض جغرافيايي قرار دارد و از نظر موقعيت نسبي از شمال به زمينهاي زراعي و روستاي باب اليام ، در شرق به زمينهاي زراعي و روستاي ونجاون و مقصودآباد از جنوب به زمينهاي زراعي و از غرب به كارخانه ليمونديس و روستاي مباركه محدود مي گردد. ضمناً فاصله روستايي تل بيضاء حدود 6 كيلومتر تا شيراز، از مسير زرقان 60 كيلومتر، از مسير جاده سپيدان حدود 40 كيلومتر و تا سپيدان 85 كيلومتر است. ارتفاع از سطح دريا 1630 متر مي باشد.

شناخت عوامل موثر در شكل گيري روستا:

همانگونه كه قبلاً بيان گرديد وجود منابع آب و خاك زراعي مناسب و شرايط و عوامل طبيعي مستقر و استقرار روستا بر روي تپه و به خودداري از امنيت نسبي مهمترين عوامل در شكل گيري روستا بوده و ارتباط با نقاط شهري در گسترش هر چه بيشتر موثر بوده است و از لحاظ گسترش روستا ابتدا بر روي تپه و در قلعه مستقر بوده و پس از استقرار امنيت روستائيان از قلعه خارج شده و به نسبت افزايش جمعيت و ضمن حفظ اراضي كشاورزي روستا عمدتاً در جهت شرق و غرب و با گرايش به سمت جاده توسعه پيدا كرده.

اقتصاد روستا:

وابسته به كشاورزي و در مراحل بعد خدمات و صنعت قرار دارد. منابع آب زير زمين ، خاك و شرايط اقليمي مناسب بعنوان عوامل اصلي فعاليتهاي كشاورزي و زير ساخت اقتصادي منطقه مي باشد. اراضي زراعي روستاهاي حوزه ي نفوذ جمعاً 3421 هكتار است. از اين ميزان 3269 هكتار بصورت كشاورزي شامل گندم، ذرت، جو، برنج ، حبوبات و انگور است.

آب كشاورزي عمدتاً از طريق سفره هايي زيرزميني و مقداري هم از طريق چشمه تأمين مي گردد.

در كنار كشاورزي و دامداري به عنوان فعاليت هاي جانبي وجود دارد. جمع كل دامها حدود 10704 رأس است. از اين تعداد 3860 رأس گاو و گوساله و 6864 رأس بز و گوسفند وجود دارد.

كشاورزي روستاي تل بيضاء:

سطح اراضي كشاورزي روستايي تل بيضاء جمعاً 1040 هكتار بوده كه از اين ميزان 890 هكتار را آبي و 120 هكتار بصورت ديم مي باشد و محصولات عمده كشاورزي هم شامل گندم، جاليز، چلتوك، چغندر، ذرت و مقداري هم صيفي جات مي باشد. ضمناً در روستا حدود 30 هكتار باغ آبي شامل سيب، زردآلو و انگور وجود دارد.

منابع آب زراعي روستا از طريق چشمه سراب، چشمه گره جيوه و تعدادي ديگر چشمه هاي كوچك سطحي و حدود 10 حلقه چاه دستي با متوسط دبي 4-3 اينچ تأمين مي گردد. ضمناً امكانات و ادوات كشاورزي روستا شامل 13 دستگاه تراكتور 8 دستگاه سمپاشي و يك كمباين و 10 دستگاه موتور پمپ مي باشد.

يكي از فعاليتهاي جانبي كشاورزي دامداري است كه بصورت سنتي در روستا وجود دارد. تعداد دام موجود در روستا شامل 2150 رأس انواع دام سبك گوسفند، بره و بز و حدود 500 رأس گاو و گوساله همچنين 800 قطعه انواع طيور خانگي و بالغ به 75 كندوي عسل مي باشد.

خدمات روستايي تل بيضاء:

بخش خدمات حدود 50 درصد تعداد شاغلين روستا به خود اختصاص داده است و كارهايي از قبيل كارگري، رانندگي، مغازه داري، اداري از جمله فعاليتهاي اين بخش اقتصادي مي باشد.

ضمناً روستا داراي چندين دستگاه وسايل نقليه سبك، نيمه سنگين ، سنگين و راهسازي شامل 2 دستگاه لودر، يك دستگاه گريدر ، 10 دستگاه كاميون، 6 عدد ميني بوس، 26 دستگاه خودرو سواري و وانت و 80 دستگاه موتور سيكلت است.

صنعت روستايي تل بيضاء:

حدود 43 نفر معادل 13 درصد شاغلين روستا از اين بخش اقتصادي فعاليت مي كنند. شامل كارگاه جوشكاري نجاري، تراشكاري، تعميرات ماشين و تعمير تراكتور ، بلوك زني، تعميرگاه لوازم خانگي، برنج كوبي و كارگاه قاليبافي خانگي مي باشد.

بررسي منابع آب آشاميدني:

سابقه ي شبكه آب آشاميدني روستا به قبل از انقلاب بر مي گردد كه توسط بهداشت محيط احداث گرديده و منبع تأمين آبهم از چشمه معروف به جاقاش در فاصله 2 كيلومتري جنوب از زمينهاي تل تيموري بوده كه ديگر قابل استفاده نيست. شبكه آب آشاميدني جديد در سال 71-70 توسط جهاد احداث گرديد و تحت عنوان طرح آبرساني جواد الائمه مي باشد و 9 روستا را تحت پوشش قرار مي دهد. منبع تأمين آب از چشمه معروف به گره جيوه در فاصله حدود 5 كيلومتري جنوب نزديكي روستاي حسين آباد سراب مي باشد. مخزن آب بتوني با حجم 5000 متر مكعب در فاصله 500 متري چشمه قرار دارند و آب بصورت ثقلي وارد روستا مي شود و از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

روستاهاي تحت نفوذ:

شاه قطب الدين، حسين آباد، ونجان، مباركه، بابل جان، حسام آباد، از نظر آب آشاميدني كليه ي روستاهاي حوزه نفوذ داراي شبكه لوله كشي مي باشند و ليكن لازم است لوله كشي برخي از روستاها ترميم و بازسازي گردد. در خصوص برق كليه روستاها از برق برخوردار هستند. كليه روستاها داراي جاده آسفالته هستند و به وسيله نقليه عمومي دسترسي دارند. از نظر مخابرات تنها دنجان داراي رفته مخابرات هست و مابقي روستاهاي حوزه ي نفوذ از مراكز مخابراتي همجوار استفاده مي كنند همچنين كليه روستاها تحت پوشش شبكه صدا و سيما قرار دارند.

نحوه دفع آبهاي سطحي :

آبهاي سطحي و روان آبهاي ناشي از بارندگي به تبعيت از شيب كلي و عمومي و شيب هاي فرعي در معابر جريان مي يابد و در نهايت در جهت جنوب غرب، شمال شرق و روستا خارج مي گردد. ضمناً كانالهاي آب زراعي هم در همين جهات جريان دارد.

شايان ذكر است به لحاظ قرار گيري روستا بر روي تپه كه نسبت به زمين هاي اطراف در سطح بالاتر قرار گرفته از نظر دفع آبهاي سطحي وسيل گيري كمترين را دارند و ليكن زمينهاي زراعي در سالهاي پرباراني دچار ضرر و زيان مي گردند و لازمست در حوضه آبريز بالادست روستا طرحهاي آبخيز داري و مهار سيلاب اجرا گردد.

همچنين براي هدايت روان آبهاي داخل بافت و خصوصاً جاده آسفالت احداث ابنيه مناسب الزاميست.

بررسي مصالح ساختماني:

مصالح بكار رفته در ساختمانهاي قديمي عمدتاً شامل خشت، چوب، كاهگل، سنگ ، خاك و گل ، آهك، گچ ، شن وماسه مي باشد و اكثر مصالح بومي از محل تأمين مي شده و ليكن امروزه با تغيير معماري سنتي روش و سبك معماري و نقشه هاي جديد شهري و بهره مندي از امكانات و تأسيسات زيربنايي و عمراني مانند آب، برق، تلفن ، سوخت، گاز و نفت نوع مصالح نيز تغيير يافته است و مصالح جديد هم شامل آجر، آهن ، سيمان، بتن، بلوك مي گردد.

گفتني است كه در بعضي از قسمتهاي ساختماني خصوصاً پي ساختمان و ديوار حياط همچنان از مصالح بومي و سنتي مانند سنگ و چوب استفاده مي شود.

بررسي معماري:

تركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي بافت قديمي روستا كه قسمتي از آن هم اكنون بصورت مخروبه بر جاي مانده داراي كوچه هاي كم عرض و نامنظم است كه بصورت ارگانيك شكل گرفته از مهمترين مسائلي كه در فرم بافت روستا و تركيب فضاهاي مسكوني و نوع معماري تأثير داشته مي توان به نوع معيشت، اقليم ، امنيت و مسائل فرهنگي اشاره نمود.

بافت اوليه روستا بصورت قلعه بوده و خانوارها بصورت گسترده در درون قلعه زندگي مي كردند كه اين نحوه زندگي عمدتاً ناشي از مسائل امنيتي بوده و پس از برقراري امنيت ساكنين روستا از قلعه خارج شده و اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني تك واحدي نمودند كه به لحاظ قرار گيري روستا در زمينهاي زراعي مرغوب حتي الامكان واحدهاي مسكوني را كوچك گرفته اند.

معماري خانه هاي قديمي كه حكايت از خانواه هاي گسترده دارد اطاق ها بصورت باريك سازي كه با توجه به نوع اقليم خصوصاً تابش خورشيد و جهت شيب و شكل گيري معابر در دو جهت شمالي – جنوبي و جنوب شرقي – و شمال غربي ساخته شده اند. تركيب خانه ها شامل اطاق نشيمن، اطاقهاي خواب، انباري – ايوان، آغل، مطبخ و سرويسهاي بهداشتي كه عموماً در گوشه اي حياط ساخته مي شدند. وليكن در خانه هاي جديد با تغيير معماري و بهره مندي از تاسيسات آب ، برق ، تلفن و تغيير نوع سوخت از چوب و ذغال به نفت و گاز و بعضاً تغيير معيشت تركيب فضاهاي منازل و معماري آن تغيير پيدا كرده است. اكثر منازل جديد و نوساز از سبك و نقشه هاي خانه هاي شهري تبعيت نموده اند و اجزاء ساختمانها بصورت منسجم و يكپارچه و عمدتاً شامل اطاق خواب، هال، پذيرايي، نشيمن، حمام تكدوش، سرويس بهداشتي و انبار مي گردد و آغل و دامداري تقريباً از اجزاء اصلي ساختمان حذف گرديد.

گفتني است يكي از ويژگيهايي كه بين تمامي واحدهاي مسكوني قديم و جديد وجود دارد. اين است كه مسكن در روستا تنها بعنوان سرپناه و محل استراحت نمي باشد. بلكه مسكن ارتباط مستقيم با فرهنگ، نوع معيشت، اقتصاد و نياز صاحب خانه دارد. در خصوص واحدهاي همسايگي اكثر كوچه ها به تبعيت از شيب عمومي زمين و نحوه دفع روان آبها و كانالهاي آب زراعي و جهت تابش خورشيد در جهت شمالي، جنوبي و شمال غرب، جنوب شرق كشيده شده اند.

مسكوني

مجموع مسكوني اختصاص يافته به اين كاربري در روستاي تل بيضاء 105870 متر مربع مي باشد كه حدود 40 درصد از كل مساحت روستا را شامل مي گردد. با توجه به جمعيت 1930 نفري روستا در سال 85 سرانه مسكوني معادل 8/54 مترمربع مي باشد كه سرانه متوسطي را نشان مي دهد. و به لحاظ قرار گيري روستا در اراضي كشاورزي مرغوب و به منظور حفظ اين اراضي خود اهالي از سرانه هاي زياد اجتناب كرده اند.

معابر:

بر اساس درجه بندي و سلسله مراتب شبكه معابر موجود شامل معبر درجه يك، معابر درجه دو و معابر درجه سه و جاده آسفالت جمعاً 65602 متر مربع از بافت روستا را به خود اختصاص داده با سرانه 9/33 مترمربع كه 25 درصد از مساحت روستا مي گردد.

تجاري:

اين كاربري جمعاً 2340 مترمربع از مساحت روستا را به خود اختصاص داده است كه برابر 8/0 از كل مساحت روستا مي گردد و سرانه اي معادل 2/1 مترمربع را دارا است يك فروشگاه تعاوني، چند واحد بقالي، نانوايي، خياطي، آرايشگاه خرازي، عامل فروش سيمان ، مجموع كاربري تجاري روستا را تشكيل مي دهد.

آموزشي:

اين كاربري شامل يك واحد دبستان به مساحت 5000 متر مربع دو واحد مدرسه راهنمايي به مساحت 6100 مترمربع، يك دبيرستان 14500 مترمربع كه جمعاً مساحتي معادل 28000 مترمربع دارند كه حدود 10 درصد از كل بافت را به خود اختصاص داده و جمع سرانه نيز برابر 5/14 مترمربع مي گردد.

كاربري مذهبي و فرهنگي:

يك مسجد بنام صاحب الزمان مجموع فضاهاي مذهبي را تشكيل مي دهد كه 1450 مترمربع مساحت دارد و حدود 5/0 درصد از كل بافت موجود در روستا را شامل مي گردد با سرانه 5/7 مترمربع. ضمناً روستا فاقد هر گونه فضاي مستقل فرهنگي است.

كاربري بهداشتي و درماني:

روستا از لحاظ كاربري درماني داراي يك خانه بهداشت و يك مركز درماني جمعاً به مساحت 5300 است با سرانه 7/2 مترمربع كه حدود 05/2 درصد از كل مساحت روستا را به خود اختصاص داده است و در خصوص كاربري بهداشتي روستا داراي دو حمام جمعاً به مساحت 340 مترمربع كه غير فعال مي باشند.

پست و مخابرات:

روستا داراي يك دفتر پست و يك مركز مخابرات جمعاً به مساحت 2650 مترمربع است با سرانه 92/1 مترمربع كه حدود 9/0 درصد از كل روستا را به خود اختصاص داده است.

اداري:

اداره برق با تاسيسات جانبي آن به مساحت 16900 مترمربع با سر انه 3/12 مترمربع كاربري اداري روستا را تشكيل مي دهد اين اداره خدماتي از قبيل توزيع برق منازل، كشاورزي و شركتها ، صدور قبض و تعميرات شبكه را بعهده دارد.

تاسيسات:

تاسيسات روستا شامل مركز توزيع سوخت و مخزن هوائي آب آشاميدني كه مساحتي حدود 260 مترمربع را در برگرفته با سرانه 18/0 مترمربع.

كارگاهي:

كارگاههاي داخل روستا جمعاً 8700 مترمربع مساحت دارد. با سرانه 5/4 مترمربع كه حدود 3/3 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است. اين كاربري شامل تعدادي كارگاه تعميرات ماشين، تراشكاري، نجاري، جوشكاري، قند پارس، برنج كوبي و بلوك زني است.

ورزشي:

كاربري ورزشي خارج از محدوده روستا قرار دارد.

گورستان:

كابري گورستان خارج از روستا واقع شده است.

آغل:

تعداد آغل و دامداري سنتي در سطح روستا پراكنده هستند و جمعاً 3980 مترمربع دارند با سرانه 9/2 مترمربع كه 3/1 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است.

مخروبه:

تعدادي بناهاي مخروبه در بافت قديمي روستا وجود دارد كه جمعاً 3/4 مترمربع ا زبافت روستا را اشغال نموده است كه حدود 1 درصد از سطح روستا را شامل مي گردد.

باغ:

چند قطعه باغچه به مساحت 1620 مترمربع در داخل بافت وجود دارد.

اراضي خالي:

اراضي خالي داخل محدوده روستا داراي 41265 مترمربع مي باشد كه معادل 9/15 درصد از كل بافت روستا را اشغال نموده و سرانه آن حدود 3/21 مترمربع است.

شناسايي مراكز تفرجگاهي و جاذبه هاي توريستي:

طبق بررسيهاي بعمل آمده وكسب اطلاع از مسئولين و مطلعين محلي روستا از قدمت زيادي برخوردار مي باشد و سابقه تاريخي آن به قبل از اسلام بر مي گردد. و به لحاظ برخورداري از شرايط مستعد طبيعي و چشم انداز زيبا و چشمه هاي پر آب از قديم اين منطقه مورد توجه حاكمان و شاهان بوده است و وجه تسميه روستا شاه قطب الدين بمعني شاه نشين منصوب به همين مي باشد.

كليه تپه هاي منطقه كه به تل معروفند از ارزش تاريخي بالايي برخوردارند و سند سابقه باستاني عيني هستند كه بايستي توسط دستگاههاي ذيربط به نحو شايسته شناسائي، ارزش گذاري و حفاظت گردند و اطلاعات و ارزشمندي آن در اختيار مسئولين و مردم قرار گيرد تا در حفظ و حراست آن همكاري و همت گمارند.

از جمله اين تل ها مي توان به تل مليان و تل بيضاء اشاره نمود. همچنين بر روي تپه روستاي شاه قطب الدين قلعه اي وجود دارد كه بصورت مخروبه درآمده است.

منطقه به لحاظ برخورداري از چشم انداز طبيعي و سابقه و آثار تاريخي مستعد جذب توريست است و با سرمايه گذاري دراين زمينه وفراهم نمودن امكانات تفريحي و استراحت براي مسافرين در پويائي و رشد اقتصادي روستا و منطقه تأثير بسزائي خواهد داشت.

بررسي مالكيت اراضي روستا:

مالكيت اراضي روستا شامل منابع طبيعي، دولتي، اوقاف و مالكيت خصوصي و شخصي خرده و عمده مالكي مي باشد. ارتفاعات و دامنه ها جزء منابع طبيعي هستند زمينهاي زراعي اطراف روستا خرده و عمده مالكي مي باشند.

فضاهاي آموزشي، درماني، اداري، مخابرات داراي مالكيت دولتي بوده و گورستان و فضاهاي مذهبي اوقافي و منازل، آغلها و زمينهاي خالي داخل بافت و كارگاههاي مالكيت شخصي و خصوصي دارند.

كيفيت ابنيه:

ابنيه هاي روستا عمدتاً شامل واحدهاي مسكوني است و تعدادي هم اماكن مذهبي، آموزشي، درماني، اداري، كارگاهي و تجاري هم وجود دارد طبق تعاريف و دسته بندي كيفيت ابنيه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ابنيه ها به چهار دسته بادوام، نيمه دوام، كم دوام و مخروبه تقسيم شده است. آن دسته از بناهائيكه با آجر، آهن و يا سنگ و آهن ساخته شده اند يا اسكلت آنها از نوع بتوني يا فلزي باشد جزء ساختمانهاي بادوام هستند. بناهاي با مصالح آجر و چوب، سنگ و چوب يا بلوك سيماني با هر نوع سقف نيمه با دوان بوده وساختمانهاي با مصالح خشت و چوب و سنگ كم دوام و مابقي مخروبه محسوب مي شوند.

بررسي شبكه هاي ارتباطي:

مساحت معابر موجود در روستا حدود 65602 مترمربع مي باشد با سرانه اي معادل 8/33 مترمربع كه حدود 25 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است در بافت قديمي شبكه معابر به صورت ارگانيك، نامنظم و بدون رعايت اصول فني شكل گرفته و تا حدودي از شيب منطقه و دسترسي به جاده است. تبعيت كرده جهت شيب طبيعي از جنوب غرب به شمال شرق كشيده شده است. بديهي است به منظور سطح بندي شبكه معابر بايستي از ميزان عملكرد تردد و نقشي كه هر معبر بعهده دارد. بهره گرفت. بر همين اساس معابر روستا به سه دسته معابر درجه يك، درجه دو و درجه سه جاده آسفالت تقسيم بندي نمود.

معبر درجه يك:

معبر درجه يك بعنوان ورودي اصلي داخل بافت و ارتباط دهنده برخي معابر درجه دو و سه با جاده آسفالت محسوب مي گردد. در روستاي تل بيضاء اين معبر بصورت يك رينگ عملكرد داشته ورودي اصلي از مجاور خانه بهداشت شروع شده و در جهت شمال ادامه مي يابد تا به معبر اصلي داخل بافت با جهت شرق – غربي كشيده شده منتهي مي گردد و ادامه آن پس از عبور از كنار و مركز درماني و اداره برق به جاده اصلي متصل مي شود.

معابر درجه دو:

اين معابر نقش مهمي در توزيع ترافيك در سطح روستا به عهده دارند و ارتباط دهنده معابر درجه سه با درجه يك و جاده آسفالت مي باشد طول اين معابر حدود 1200 متر و عرض آنها بين 4 تا 16 متر متغير است. ضمناً پوشش اين معابر خاكي است.

معابر درجه سه:

معابر درجه سه در حد كوچه هاي دسترسي بوده و در كليه قسمتهاي روستا كشيده شده و واحدهاي مسكوني را به ساير معابر متصل مي نمايد. طول اين معابر حدود 2890 و عرض آنها بين 3 تا 10 متر متغير است و پوشش اين معابر خاكي است.

جاده آسفالت:

جاده اصلي آسفالت از وسط دو رستاي تل بيضاء و شاه قطب الدين مي گذرد و روستا در طرفين جاده قرار گرفته. اين جاده روستاها را به نقاط شهري و روستائي متصل مي كند جاده از سمت شمال به شهر بيضاء و از جنوب شرق به شيراز و سپيدان منتهي مي شود طول جاده در محدوده روستا حدود 1200 مي باشد.

تاسيسات آب آَشاميدني، برق، مخابرات، دفع زباله ، سيستم فاضلاب و دفع آبهاي سطحي:

آب آشاميدني:

شبكه آبرساني قديم در روستاي تل بيضاء به حدود 30 سال قبل باز مي گردد. كه زير نظر بهداشت محيط و اداره آب شيراز ساخته شده منبع تأمين آب از چشمه معروف به جاقاش در فاصله حدود 2 كيلومتري بوده و مخزن آب در شاه قطب الدين در بالاي تپه قرار داشته و مخزن هوائي در تل بيضاء در غرب روستا قرار دارد.

شبكه آب جديد در سال 71-70 توسط جهاد و مشاركت مردم احداث شد در قالب طرح آبرساني مجتمع جوادالائمه كه 9 روستا را تحت پوشش داشته منبع آب از چشمه گره جيوه نزديكي روستاي حسين آباد سراب در فاصله 5 كيلومتري كه در مخزن 5000 متر مكعبي ذخيره و بصورت ثقلي وارد شبكه مي گردد و از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

برق:

روستا داراي شبكه برق رساني بوده و در تل بيضاء سال 58 توسط اداره برق مرودشت كشيده شده و به شبكه برق سراسري متصل است و يك ايستگاه تقويت برق و خدماتي اداري مربوطه در روستا مستقر است و از اين نظر مشكلي وجود ندارد. و ليكن قسمتهاي توسعه نياز به تقويت و بازسازي دارد.

پست و مخابرات:

دفتر پست روستاي تل بيضاء در سال 51 توسط اداره كل پست شيراز ساخته شده و همچنان فعاليت دارد. و روستاهاي همجوار را پوشش مي دهد.

مركز مخابرات روستا در سال 56-55 توسط مخابرات شيراز ساخته شده اين مركز داراي پست 250 شماره اي است و اكثر منازل داراي تلفن هستند اين مركز مخابرات روستاهاي اطراف را نيز تحت پوشش دارد. شايان ذكر است باالتفات به افزايش جهت و توسعه روستا اين پست نياز به تقويت دارد.

تأمين سوخت:

روستاي تل بيضاء داراي يك مركز توزيع سوخت و پمپ بنزين كه در سال 42 توسط شركت تعاوني شيراز ساخته شده و تأمين كننده نفت، بنزين، گازوئيل و كپسول گاز مي باشد و علاوه بر ساكنين روستا به روستاهاي همجوار و مسافرين نيز خدمات مي دهد.

دفع زباله:

در حال حاضر زباله هاي خانگي توسط يك دستگاه نيسان هفته اي 3 بار جمع آوري مي شود اين طرح مشترك بين روستاهاي تل بيضاء شاه قطب الدين، دنجان و باب البام است . و هر خانوار ماهيانه 500 توماني پرداخت مي نمايند. اين زباله پس از جمع آوري به خارج از روستا در فاصله 4 كيلومتري بالاتر از روستاي دنجان منتقل و دفن مي گردد.

سيستم فاضلاب:

فاضلاب خانگي روستا بوسيله حفر چاههاي جذبي دفع مي گردد.

حمام:

در حال حاضر كليه منازل روستا داراي حمام تكدوش هستند و از اين لحاظ مشكلي نيست ضمناً دوام حمام قديمي و غير فعال در روستا وجود دارد يكي در روستاي تل بيضاء كه در سال 50 توسط بهداشت شيراز ساخته شده و غير فعال است و براي كاربري كتابخانه در نظر گرفته شده است.

غسالخانه:

غسالخانه روستا خارج از روستا و مجاور گورستان قرار دارد در 1 كيلومتري شرق روستا و پائين تر از شركت پاستوريزه.

پارك و فضاي سبز:

هم اكنون روستا فاقد هر گونه پارك و فضاي سبز مي باشد و از اين لحاظ با كمبود مواجه است و به منظور زيباسازي و سالم سازي محيط زيست و فراهم كردن مكاني مناسب براي استراحت و تفريح ساكنين روستا فضاي مناسب در نظر گرفته شود كه براي تحقق اين مسئله جمعاً 13700 مترمربع فضا در سطح روستا در قسمتهاي مختلف پيش بيني شده است شامل دو پارك در روستاي تل بيضاء مي باشد.

ورزشي:

در حال حاضر زمين مناسب ورزشي وجود ندارد و روستا از اين لحاظ با كمبود روبروست و به دليل كمبود زمين در محدوده روستا امكان پيش بيني زمين ورزشي وجود ندارد و لازمست زمين مناسب خارج از روستا با هماهنگي مسئولين محلي و تربيت بدني در نظر گرفته شود.

آغل:

در وضع موجود تعدادي آغل و دامداري سنتي در قسمتهاي مختلف روستا وجود دارد كه جمعاً 3980 مترمربع دارا مي باشند. در طرح پيشنهادي اين فضاها بعنوان توسعه مسكوني در نظر گرفته شده است و لازمست به منظور حفظ محيط زيست، رعايت بهداشت و سلامت ساكنين روستا اين دامداريها طبق ضوابط و مقررات امور دام و دستگاههاي ذيربط به خارج از روستا منتقل شوند.

مخروبه:

در وضع موجود 3045 مترمربع ابنيه مخروبه وجود دارد كه در طرح پيشنهادي بعنوان توسعه مسكوني در نظر گرفته شده است.

امكانات مورد نياز:

در روستاي تل بيضاء مكانهاي مانند بانك ، آرايشگاه زنانه و پاسگاه نيروي انتظامي مورد نياز مي باشد . ضمناً آسفالت كوچه ها، سيستم دفع زباله وفاضلاب، نظافت كوچه ها و گازرساني مورد احتياج مردم روستا مي باشد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه رشته حقوق:زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی

عنوان : زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام   پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی   عنوان: زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی   تابستان  1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی

عنوان :  نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی (مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان:  نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

عنوان : تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی   عنوان: تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار استاد راهنما: جناب آقای دکتر استاد مشاور: جناب آقای دکتر   […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

عنوان : امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی تابستان  1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران

عنوان : اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان   پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا  و جرم شناسی   عنوان : اصول حاکم بر قانونگذاری کیفری در ایران استاد راهنما : جناب آقای دکتر شادمان فر بهار  1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران ...

عنوان : بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی   عنوان: بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی استاد راهنما: جناب آقای دکتر فیصل سعیدی پاییز  1394 برای رعایت حریم […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید ...

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق – ­جزا و جرم شناسی عنوان: اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه   استاد […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم

عنوان :  پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد   پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم تابستان  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 خرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  |